Co když dojdou peníze?


Každého z nás to může potkat. Několik let necháme lékařské kontroly a doktory být, nevěnujeme se sobě, k tomu všemu nedostatečný a nekvalitní spánek, stres, starosti. Vidíte se v tom? A najednou se může stát, zrovna ve chvíli, kdy to člověk nejméně potřebuje – vážné onemocnění, které může v dnešní době jednoduše zapříčinit ztrátu práce. Co v takové chvíli dělat?

nepovedené poznámky
Dávky hmotné nouze

Jistě jste tento pojem zaslechli v televizi. Jedná se o příspěvek, který by měl uspokojit základní životní potřeby. Vyplácí se lidem s nedostatečným příjmem či majetkem. Abyste měli nárok na to tyto dávky dostávat, je nutné řídit se životním minimem. To je státem uznaný nejmenší příjem, za který by měl být člověk schopen v rámci jednoho měsíce pokrýt své výdaje na životní potřeby.
Pro výpočet se vezme životní minimum. To se pak porovnává s příjmy všech osob žijících v konkrétní domácnosti. Do příjmu se zahrnuje mzda, důchod, příjem z podnikání, výživné a podpora v nezaměstnanosti. Naopak nezapočítávaným příjmem je kupříkladu stipendium, příspěvek na bydlení, příspěvky na mobilitu či zvláštní pomůcku.

prázdné kapsy
Příspěvek na živobytí

Je určený lidem v nouzi. Když po odečtení všech nákladů od příjmů nezbyde ani životní minimum, je vyplácen tento příspěvek. Jeho vyplácení probíhá opakovaně a po celou dobu co ona nepříznivá situace trvá. Nárok bývá hodnocen individuálně na základě daných specifik a skutečností.

peníze a léky
Mimořádná okamžitá pomoc

Je jednorázovou dávkou poskytovaná bezodkladně. Úředníci pak zhodnotí danou situaci jedince či rodiny, dle toho se rozhodují dále nad výší peněz, které poskytnou. Tato pomoc slouží obecně pro občany, které postihla nějaká přírodní katastrofa (záplavy aj.), může být však udělena i na školu a vzdělání dětí (tábory, školní kroužky atd.) nebo na vybavení domácnosti (lednice, pračka, sporák). Tento příspěvek mohou dostat i lidé, kteří se snaží opětovně začlenit do klasického života po pobytu v psychiatrické léčebně, vězení či dětského domova.