Kolegyně na stejné pozici bere více

.


S Ludmilou se už nějakou dobu známe. Chodíme do stejné práce. Pracujeme na Obchodní soudě v Praze jako zapisovatelky. Včera jsme se spolu bavily ohledně financí a během řeči mi ve své podstatě řekla svůj plat, respektive čekala, že jí povím tu stejnou sumu. Neřekla. Pouze jsem na ni s údivem koukala a raději mlčela. Jak je to možné, že na stejné pozici se stejnou pracovní náplní za stejný odpracovaný čas dostává Ludmila vyšší plat?

nevraživost v práci
Diskriminace na pracovišti

V tomto případě firma nezajistila řádné a rovné chování. Za něco takového může zaměstnavatel zaplatit pokutu v rámci miliónů korun. Pokud se prokáže, že zaměstnavatel nezajistil rovné odměňování zaměstnanců na stejné pozici, bývají z toho několikaleté tahanice a spory. Avšak ve výjimečných případech si může zaměstnavatel nechat prostor na to, aby konkrétnímu zaměstnanci přidal, pokud má takovou vlastnost či dovednost, díky které se stává konkurenční výhodou.

.

rozhodnutí soudu
Konkurenční výhody

Jaké mohou být uznatelné konkurenční výhody? Lze do toho zahrnout zaměstnání, délka či jeho praxe či zkušenosti, samozřejmostí jsou i cizí jazyky nebo formátování dokumentů.
Pokud jste stále na pochybách a jste si jisti, že vaše kolegyně žádné z těchto věcí nedosáhla, můžete se domáhat žalobou ony částky.  Pokud zaměstnanec nebude mít žádný důkaz, proč jednoho zaměstnance zvýhodnil a u druhého tak neučinil, spor pravděpodobně prohraje.
Pokud zakročíte a věc se ponese až před soud, mějte připraveny argumenty a důkazy, abyste svá tvrzení mohli doložit.  Největší pozornost věnujte údajům o mzdách. Na ty se totiž v pracovních smlouvách vztahuje mlčenlivost.  Následné porušení této povinnosti pak může představovat porušení pracovní povinnosti.
Pokud je situace opravdu vážná, zvažte všechna pro a proti. Doporučujeme vám, abyste si na takovéto případy zajistili právníka.

Kolegyně na stejné pozici bere více
4.4 (87.69%)13
.