Kolegyně na stejné pozici bere více


S Ludmilou se už nějakou dobu známe. Chodíme do stejné práce. Pracujeme na Obchodní soudě v Praze jako zapisovatelky. Včera jsme se spolu bavily ohledně financí a během řeči mi ve své podstatě řekla svůj plat, respektive čekala, že jí povím tu stejnou sumu. Neřekla. Pouze jsem na ni s údivem koukala a raději mlčela. Jak je to možné, že na stejné pozici se stejnou pracovní náplní za stejný odpracovaný čas dostává Ludmila vyšší plat?

nevraživost v práci
Diskriminace na pracovišti

V tomto případě firma nezajistila řádné a rovné chování. Za něco takového může zaměstnavatel zaplatit pokutu v rámci miliónů korun. Pokud se prokáže, že zaměstnavatel nezajistil rovné odměňování zaměstnanců na stejné pozici, bývají z toho několikaleté tahanice a spory. Avšak ve výjimečných případech si může zaměstnavatel nechat prostor na to, aby konkrétnímu zaměstnanci přidal, pokud má takovou vlastnost či dovednost, díky které se stává konkurenční výhodou.

rozhodnutí soudu
Konkurenční výhody

Jaké mohou být uznatelné konkurenční výhody? Lze do toho zahrnout zaměstnání, délka či jeho praxe či zkušenosti, samozřejmostí jsou i cizí jazyky nebo formátování dokumentů.
Pokud jste stále na pochybách a jste si jisti, že vaše kolegyně žádné z těchto věcí nedosáhla, můžete se domáhat žalobou ony částky.  Pokud zaměstnanec nebude mít žádný důkaz, proč jednoho zaměstnance zvýhodnil a u druhého tak neučinil, spor pravděpodobně prohraje.
Pokud zakročíte a věc se ponese až před soud, mějte připraveny argumenty a důkazy, abyste svá tvrzení mohli doložit.  Největší pozornost věnujte údajům o mzdách. Na ty se totiž v pracovních smlouvách vztahuje mlčenlivost.  Následné porušení této povinnosti pak může představovat porušení pracovní povinnosti.
Pokud je situace opravdu vážná, zvažte všechna pro a proti. Doporučujeme vám, abyste si na takovéto případy zajistili právníka.