Život rakouského císaře Františka Josefa


Podle dobových pramenů byl František Josef I vždy hodným a poslušným chlapem, který měl vysoký smysl pro pořádek. Nečinilo mu žádný problém přizpůsobit se předepisovaným způsobům chování a jednání. Velikou oblibu nacházel v armádě a radost mu činilo oblékat se do barevných uniforem. Malý arcivévoda se pilně učil francouzsky, maďarsky, italsky a také česky. V pozdějších letech se dále věnoval studiu řeckého a latinského jazyka. Literatura a divadlo jej však nezaujalo.
socha v horách
Zrovna tak výtvarné umění Josefa nudilo. Válečné dovednosti arcivévodu však velice zajímaly a nejvíce se těšil na vojenské pochody.  Později nacházel zálibu v lovu.  Vzdělávání Josefa začalo v jeho šesti letech, pod dohledem jeho matky arcivévodkyně Žofie. Vzdělávací režim byl časově velmi náročný, velmi mnoho hodin Josef strávil u výuky náboženství a jazyků.
schönbrunn palace

František Josef I na trůně

Roku 1848 se František Josef ujímá role císaře. Ačkoliv byl František Josef ještě mladý, osmnáctiletý, už v této době byl velice konzervativní. Přesto, že miloval armádu tak válečné konflikty nevyhledával. První záležitost, kterou musel mladý císař řešit, byla uherská krize, kdy vypuklo povstání v Maďarsku. To bylo ihned krvavě potlačeno a vůdcové povstání byli popraveni. Takto tvrdě postupoval císař i později, kdy jen v letech 1848 až 1853 potvrdil více rozsudků smrti než jiní evropští vládcové jeho doby. Roku se císaře Josefa pokusil zavraždit maďarský nacionalista János Libényi, který císaře napadl a bodl do krku. Atentát se ale nepodařil. František Josef věřil, že nejlepší způsob vlády je vždy spoléhat na pořádek a disciplínu. Chodil vždy oblečený ve vojenské uniformě a již od rána se věnoval úředním listinám celé říše. Běžný civilní oděv nosíval velice zřídka, a když už, tak velmi pestrobarevné kombinace. Přesto, že byl císařem, byl při jednání s lidmi ostýchavý a tím působil odtaživě a nepřístupně.