Židé, národ, který miluje Bůh

.


Zajímavé je, že ačkoli jsou židé národem, který je v Bibli zmiňován jako národ milovaný samotným Bohem, ve středověké Evropě byli židé považováni za nemístný a nekřesťanský jev. Bylo jim zapovídáno vzdělání, nesměli vlastnit žádnou půdu a byli dokonce vyháněni z měst.  Mezi lidmi se o židech šířili všelijaké smyšlenky a nejrůznější mýty o jejich zvycích, které k popularitě židů rozhodně nepřispívaly. Mělo se údajně jednat o rituální vraždy mladičkých dívek a novorozeňat, nebo o tom, jak židé tráví studny.
žid při čtení

Pokleslé mýty

Na Židech si vždy nespokojení lidé vybíjeli své vášně. Nespokojená společnost si mnohdy vybíjela na židech své vášně. V devatenáctém století jsou vydávány pochybné knižní publikace o židech a jejich pokleslosti a nerovnosti s jinými národy.
zeď nářků

Židé v roli obětního beránka

V těchto letech řeší vládnoucí elita v Rusku sílící nespokojenost lidu z nedostatku a hladu. Stávající krizi zastírají působením židů a nabádají k masakrům židovského etnika. K těmto nechvalným procesům později docházelo i v jiných evropských zemích, převážně v Polsku a Rumunsku. Také v tehdejším Československu se vláda uchylovala k těmto postupům. Toto ohavné tažení proti židům bylo opět rozpoutáno v padesátých letech komunisty v Sovětském Svazu. Zrůdnost těchto čistek završil Adolf Hitler svým režimem, který měl za cíl vyhladit veškerý židovský národ ze světa.
židovský svícen

.

Světlé výjimky

Během okupace se však vyskytly také národy, které židovské obyvatele chránily, jako například Finsko, nebo Dánsko. V tehdy okupovaném Dánsku král Kristián X. pronesl, že budou-li muset židé nosit žlutou Davidovu hvězdu, potom ji bude on sám nosit také.  Nějakou dobu na to se podařilo dánskému hnutí odporu a představitelům židovské komunity většinu místních Židů zachránit, když je transportovali do Švédska, které bylo během okupace neutrální.

Židé, národ, který miluje Bůh
4 (80%)1
.