Židé, národ, který miluje Bůh


Zajímavé je, že ačkoli jsou židé národem, který je v Bibli zmiňován jako národ milovaný samotným Bohem, ve středověké Evropě byli židé považováni za nemístný a nekřesťanský jev. Bylo jim zapovídáno vzdělání, nesměli vlastnit žádnou půdu a byli dokonce vyháněni z měst.  Mezi lidmi se o židech šířili všelijaké smyšlenky a nejrůznější mýty o jejich zvycích, které k popularitě židů rozhodně nepřispívaly. Mělo se údajně jednat o rituální vraždy mladičkých dívek a novorozeňat, nebo o tom, jak židé tráví studny.
žid při čtení

Pokleslé mýty

Na Židech si vždy nespokojení lidé vybíjeli své vášně. Nespokojená společnost si mnohdy vybíjela na židech své vášně. V devatenáctém století jsou vydávány pochybné knižní publikace o židech a jejich pokleslosti a nerovnosti s jinými národy.
zeď nářků

Židé v roli obětního beránka

V těchto letech řeší vládnoucí elita v Rusku sílící nespokojenost lidu z nedostatku a hladu. Stávající krizi zastírají působením židů a nabádají k masakrům židovského etnika. K těmto nechvalným procesům později docházelo i v jiných evropských zemích, převážně v Polsku a Rumunsku. Také v tehdejším Československu se vláda uchylovala k těmto postupům. Toto ohavné tažení proti židům bylo opět rozpoutáno v padesátých letech komunisty v Sovětském Svazu. Zrůdnost těchto čistek završil Adolf Hitler svým režimem, který měl za cíl vyhladit veškerý židovský národ ze světa.
židovský svícen

Světlé výjimky

Během okupace se však vyskytly také národy, které židovské obyvatele chránily, jako například Finsko, nebo Dánsko. V tehdy okupovaném Dánsku král Kristián X. pronesl, že budou-li muset židé nosit žlutou Davidovu hvězdu, potom ji bude on sám nosit také.  Nějakou dobu na to se podařilo dánskému hnutí odporu a představitelům židovské komunity většinu místních Židů zachránit, když je transportovali do Švédska, které bylo během okupace neutrální.