Ainové, tajemný národ z Japonských ostrovů


Ainové, tajemný národ, který neměl nic společného s Japonci. Jako svého boha uctívali Kaimu. Toho zosobňovalo medvídě, kterého lovci čas od času ulovili v horách a zanesli živé do vesnice. Během dvou let poskytovali medvíděti tu nejlepší péči, jakou mohli.  Celá vesnice krmila medvěda tím nejchutnějším jídlem, které se v domácnostech vyskytovalo. Po těchto dvou letech je medvěd rituálně zabit. Během obřadu se tančili rituální tance. Podle víry Aimů medvěd umírá, ale medvědí duše s nimi nadále zůstává. Tato medvědí duše potom v lesích přemlouvá další medvědy, aby se pohybovali blízko vesnice. Aimové je pak uloví a mají dostatek potravy.
nagao svatyně

Byli prvními

Roku šest set padesát pět se objevuje několik zástupců tohoto národa na japonském císařském dvoře a oba národy spolu po nějakou dobu vydatně obchodují. Ale ne na dlouho. Japoncům vadí, že Aimové
nemají šikmé oči jako oni,
mají bílou pleť, připomínají více Evropany,
činí si nároky na stejné území jako Japonci.
Legenda Aimu totiž praví, že Ainu žili na tomto místě statisíce let předtím, než přišli synové Slunce. Vědci se domnívají, že Ainové mohou být pozůstatkem lidu Džómon, který patří do japonské prehistorie. Tento lid se vyskytoval na území Japonska v období 10 000–300 před naším letopočtem.
zasněžená krajina

Období války

Už od roku pětset sedmdesát pět až do roku šest set šedesát čtyři se Japonci marně snaží vyhnat Aimy. Ti se však urputně brání, nechtějí si to nechat líbit, brání se. Japonci však roku osm set dva zajmou Aimského významného bojovníka, který se postaral o několik vítězství nad Japonci.  Na příkaz japonského císaře Kanmu je popraven i se svým zástupcem. Války mezi oběma národy probíhají i další staletí. Vrcholí potom v patnáctém století během osidlování jihu ostrova Hokkaidó Japonci.  

Drtivá porážka

Navzdory tomu, že se udatným Aimům podaří roztříštit japonské jednotky, se Japonci opět sjednotí a Aimové jsou roku 1457 drtivě poraženi.