Dávejte si pozor na spropitné


Večer se chýlí ke konci, přijde k vám číšník a vy chcete platit. Každý z nás už chce v tuto chvíli co nejdříve odejít, aby nemusel nadále sedět a marnit svůj čas. Po přečtení tohoto článku budete bdělí při odchodu z jakéhokoliv pohostinství.
Dva inspektoři se na základě podnětu vydali do jisté kavárny, kde provedli dvě objednávky. Jednu v anglickém a druhou v českém jazyce. U spotřebitele hovořícího česky se tato potíž se spropitným neuskutečnila, kdežto u anglicky hovořícího byla cena 210 Kč namísto 190 . Rozdíl byl 20 Kč a na vystavené účtence jste se mohli dozvědět, že ještě doporučují dýško. U druhého zákazníka bylo jednáno stejně, jak sám uvedl nspektor, nemá se jednat o diskriminaci, nýbrž o tzv. špatné účtování.

zadní strana mince
Zákon neobejdou

Česká obchodní inspekce zjistila, že tyto částky jsou účtovány jako servis. Naneštěstí nejsou zákazníci s těmito podmínkami předem seznámeni. ČOI toto vyhodnotila jako porušení zákona o ochraně spotřebitele, kdy je prodávající povinen prodávat výrobky za ceny, které odpovídají cenovým předpisům a také je zaúčtovat správně.
platba pomocí karty
Za takovéto porušení zákona zahajuje ČOI vůči prodávajícímu správní řízení. Za takovéto jednání, které jsme popsali v článku, může být uvalena pokuta až do výše 5 miliónů korun. Obdobné případy byly řešeny už v loňském roce, kdy se v cenách nacházely rozdíly. K ceně konzumovaných pokrmů a nápojů pak byla přiúčtována položka 10% Service. Zajímavostí bylo, že tento poplatek nebyl zaúčtován českým spotřebitelům. Tyto a další obdobné případy se stávaly hlavně v Praze a Karlových Varech.
Doporučujeme vám, abyste si před každým placením zkontrolovali účtenku, předcházíte tak zbytečnému a vámi neodsouhlasenému strhnutí peněz. Pokud se s takovouto činností v nějakém podniku setkáte, neváhejte a kontaktujte ČOI, aby podnik prověřila.