Moderní LED halogeny pro osvětlení exteriérů musí splňovat příslušné parametry IP krytí

Stupně krytí vyznačují, jak je osvětlovací technika odolná vůči průnikům těles zvenčí. Krytí svítidel většinou řešíme v souvislosti se světly v koupelnách a v kuchyních a u venkovního a zahradního osvětlení. Cizími tělesy rozumíme především prach a částice vody.

několik mrakodrapů

Výrobci a prodejci jsou povinni osvětlovací LED halogen tělesa takto označovat, jestliže stupeň IP v označení není uváděn, jedná se zpravidla o běžný typ s krytím IP 20. Zároveň nám stupnice zobrazuje, jak jsou světla vodotěsná a použitelná ve venkovním prostředí na veřejné osvětlení, nasvícení fasád budov, parkových fontán apod.

Stupnice ochrany před vniknutím pevných částic a nebezpečným dotykem

 • IP 0 – naprosto nezabezpečený světelný zdroj
 • IP 1 – zabezpečení před průnikem těles o velikosti větší, než 5 cm a chránění před dotykem dlaní
 • IP 2 – částice o velikosti více než 1,2 cm a dotyk prstem
 • IP 3 – drobné částečky přesahující 2,5 mm a dotyk nástrojem (např. šroubovák)
 • IP 4 – vniknutí prachových zrn o průměru větším než 1 mm a zabezpečení před průnikem kabelu o průměru větším než 1 mm
 • IP 5 – komplexní bezpečí před dotykem, částečné krytí před prachem
 • IP 6 – komplexní zabezpečení před dotykem a zároveň plná ochrana před prachem

osvětlená pevnost

Stupnice ochrany před průnikem vody (vodotěsnost)

 • IP x0 – naprosto bez zabezpečení
 • IP x1 – chránění před kapající vodou cca 1,5 mm za minutu
 • IP x2 – kapající voda 3,5 mm za minutu
 • IP x3 – bezpečné použití při působení vodní tříště, která stříká na těleso pod úhlem 60 stupňů z vertikálního směru. Celkem 10 litrů za jednu minutu
 • IP x4 – zábrana před stříkající vodou z větších úhlů, než 60 stupňů
 • IPx5 – ochrana před stříkající vodou z trysky ze všech úhlů (průtok 12 litrů za minutu, tlak 30 kN/m2, a to nejméně 3 minuty).
 • IPx6 – intenzivně stříkající voda ze všech úhlů s průtokem 100 litrů za minutu, tlak 100 kN/m2.

rozmazané pozadí

 • IPx7 – komplexní ochrana proti ponoru do vodní lázně na 30 minut, pouze do hloubky 1 metr.
 • IPx8 – ochrana proti ponoření do vody, přičemž výrobce musí specifikovat dobu a tlak vody.
 • IPx9 – komplexní zabezpečení proti vodě včetně tlakové (WAP).