Muži versus ženy

Muži bývají mnohdy označováni jako pánové tvorstva nebo hlava rodiny, což jim přisuzuje jistou nadřazenost, avšak v dnešní době, kdy jsou ženy emancipované a jejich postavení ve společnosti je s postavením mužů srovnatelné, jsou tato označení používána spíše s nadsázkou a není jim přisuzována taková váha. Jisté odlišnosti však mezi muži a ženami existují.

Svědčí o tom i tituly knih jako Muži jsou z Marsu ženy z Venuše, Proč muži lžou a ženy pláčou, Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, Proč muži chtějí sex a ženy potřebují lásku,Všechno, co byste měli vědět o mužích a ženách, Jak na ženy – co by muži měli vědět o ženách a ženy by mužům nikdy neřekly atd., které seznamují čtenáře s rozdíly, běžnými nedorozuměními a konflikty mezi pohlavími a řeší neustále aktuální otázku, zda jsou muži a ženy rozdílnými bytostmi. Ani jedno pohlaví se nedá označit jako horší nebo lepší, muži jsou zkrátka jiní než ženy.


Jaké jsou ženy

Ženy jsou často velmi citově založené a řadu věcí si berou příliš osobně. Bývají vztahovačné, urážlivé, umíněné a pitvají se v maličkostech. Mají tendence problémy do nekonečna rozebírat a řešit, což muže dokáže otrávit. Zajímá je, co si o nich bude myslet okolí, a proto se snaží vypadat nejlépe, jak umí. V otázce sexu, sexuální touhy a přitažlivosti se ženy projevují spíše jako romantičky, které touží po lásce, něžnostech a dlouhých milostných předehrách. Obecně jsou ženy také mnohem více starostlivé, mají větší sociální cítění a dokážou dělat a sledovat několik věcí najednou.


Jací jsou muži

Muži jsou na rozdíl od žen větší realisté a pragmatici. Jsou více nad věcí a život berou většinou takový, jaký je. Nezabývají se maličkostmi a problém jsou schopni vyřešit v pár slovech. Hádky zbytečně neprotahují a mnohem častěji v nich ustupují. V otázce sexu jsou více „živočišní“ a rádi experimentují. Mají schopnost vůbec nevstřebat nebo zcela vytěsnit informaci, která je pro ně nedůležitá a zaobírat se pouze tím, co je skutečně zajímá.


Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že muži a ženy jsou opravdovými protipóly. Jak je však známo, protipóly se přitahují, proto mohou být zmíněné odlišnosti pro vztah mezi mužem a ženou výhodou. Doplňují se, jsou si vzájemnými rádci, kritiky, oporou, a to, co je pro jednoho „španělskou vesnicí“ může být pro druhého „procházka růžovou zahradou“. Odlišnosti mezi pohlavími jsou tedy žádoucí. Kdyby všichni lidé stejně uvažovali, stejně se chovali a měli stejné prožitky, život by byl nudný, vztahy by byly bez náboje a neměly by příležitost se rozvíjet, měnit a utužovat či chladnout.