Sodíková výbojka je nejrozšířenějším světelným zdrojem

Sodíkové výbojky https://www.lightpark.cz/vybojky/ zatím nečeká podobný neblahý osud, jako tomu bylo u žárovek se žhavicím vláknem. Mají totiž stále své významné přednosti.pouliční osvětlení sodíkovými výbojkami

Hlavní výhody technologie sodíkových par

Doba provozu – při vyzdvihování technologie, jejíž stáří se datuje na téměř šest desítek let, bychom měli na začátku zmínit dobu životnosti. Ta je totiž stále tím hlavním důvodem, proč nejsou stahovány vysokotlaké sodíkové výbojky z pouličních svítidel, a nejsou plošně nahrazovány LED diodami. Průměrná provozní doba těchto zdrojů je odhadem 25 tisíc hodin, což je při stabilním nočním provozu 365 dnů v roce přibližně šest let. Přitom zůstává světelný tok po tuto dobu téměř stabilní a není nutné kvůli poklesu intenzity vyzařovaného světla výbojku měnit dříve. Při výměně se nahradí vysloužilý kus pouze novým výrobkem a ostatní části svítidla včetně předřadníku se nemění, což výrazně snižuje provozní náklady v každé obci.
Výrobní proces – obrovskou předností je také déle než padesát let provozovaná výroba, kde na základě zkušeností z praxe došlo k řadě zlepšení, a v současné době není nutné investovat mnoho prostředků do vývoje a technologických změn, což je prvek typický pro LED diodové zdroje. Proto je možné stabilně držet ceny vysokotlakých výbojek na velmi nízké hodnotě, přijatelné pro plošná řešení pouličního osvětlení, osvětlování fasád památkových objektů, silnic a dálnic a mnoha dalších míst, kde se s těmito výrobky denně potkáváme. Nízké ceny také drží dnes již obrovský počet výrobců, kteří představují silné konkurenční prostředí, což je pro koncového zákazníka nesporná výhoda.sodíkové výbojky před obchodním domem
Přijatelná barva v domovní zástavbě – dnes prozatím stále jediný zdroj umělého světla o dostatečném výkonu, který lze instalovat v ulicích měst a obcí, kde převažují rodinné a bytové domy určené k trvalému, případně rekreačnímu bydlení. Jde totiž o teplý odstín bílého světla, který nepůsobí rušivě a nevyvolává zdravotní obtíže v souvislosti s narušením spánkového cyklu.